ورود | چهارشنبه 05 آذر ماه 1393
 
تصوير
رهبری
ساير سايت ها
ورود به سيستم
 

جارت سازماني
 ریاست
 مسئول اداری مالی
 مسول انتظامات و خدمات دانشجویی
 مسئول خدمات
 مسئول آموزش و رفاه دانشجویی
 عضو هئیت علمی (علوم اجتماعی)
 عضو هئیت علمی (ریاضی)
عنوان: ریاست 
نام: محـمد 
نام خانوادگي: اسحاقیان 
پست الكترونيكي: m_eshaghian@pnu.ac.ir 
اطلاعيه ها
 
اعلام لغو کلاسهای استاد حیدری - سه شنبه 27 آبان ماه 1393
به اطلاع دانشجویان رشته حقوق و حسابداری میرساند کلاسهای مورخ 1/09/93 حقوق بین الملل (2) و حقوق بازرگانی و مورخ 08/09/93 تجارت (3) و مقدمه علم حقوق طبق اعلام استاد محترم لغو گردید و جبرانی آن متعاقباً اعلام خواهد شد.  

کارت دانشجویی دانشجویان جدید الورود
به اطلاع دانشجویان ورودی 93 ، دانشجویان متقاضی صدور کارت دانشجویی المثنی و دانشجویان تغییر رشته میرساند جهت دریافت کارت خود به آقای ذکی مستقر در بوفه دانشگاه مراجعه فرمایند.  

اخبار دانشگاه
اطلاعیه بسیار ****مهم**** در خصوص ثبت نام
به اطلاع دانشجویان محترم میرساند بمنظور ثبت نام و انتخاب واحد حتماً در زمان مشخص شده به سایت مراجعه نمایند .بدیهی است زمان ثبت نام به هیچ وجه قابل تمدید نخواهد بود و درصورت عدم ثبت نام در زمان مشخص دانشجو باید در زمان حذف و اضافه اقدام به ثبت نام نمایند  

اطلاعيه ها
سایت های جدید -
دانشجویان عزیز از این پس میتوانیدجهت ورود به سیستم جامع گلستان،سایت سازمان مرکز ی دانشگاه پیام نور و بعضی دیگر سایتهای مورد نیاز از طریق همین سایت حاضر (هرند)اقدام نمایید. کافیست به سمت چپ صفحه رفته و روی سایت مورد نظز کلیک کنید.  

دریافت کارت تغذیه
به اطلاع دانشجویان محترمی که نسبت به ثبت نام دریافت کارت تغذیه اقدام نموده اند میرساند جهت دریافت کارت خود در اسرع وقت به امور مالی دانشگاه (آقای رضایی هرندی )مراجعه فرمائید.  

تغییر سیستم اتوماسیون غذا از روش دستی به روش الکترونیکی
بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم میرساند با عنایت به خریداری سیستم رزرو و فروش ناهار دانشجویی بصورت اینترنتی و توزیع غذا توسط کارتهای الکترونیکی تغذیه ،روش فروش دستی ژتون تا چند روزآینده منسوخ و جای خود را به اتوماسیون الکترو نیکی خواهد داد بدیهی است با توجه به اجرای روش مذکور تنها دانشجویانی قادر به استفاده از ناهار دانشجویی خواهند بود که قبلاً کارت الکترونیکی تغذیه راتهیه و نسبت به شارژ آن اقدام نموده باشند. ضمناً درفاز اول بدلیل محدودیت کارت اولویت با دانشجویانی است که زودتر جهت دریافت کارت به امور اداری مالی دانشگاه مراجعه نموده باشند . ضمناً نمونه کارت مذکور در ذیل آمده است. با تشکر اداری مالی دانشگاه پیام نور هرند 16/09/1391  

     
تصوير
نمونه کارت تغذیه
Ariana Informatics Group
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا