ورود | يكشنبه 08 آذر ماه 1394
 
تصوير
رهبری
متن / HTML
ساير سايت ها
ورود به سيستم
 

تصوير
اردو برادران
تصوير
اردو خواهران
جارت سازماني
 ریاست
 مسئول اداری مالی
 مسئول خدمات و انتظامات
 مسئول آموزش و رفاه دانشجویی
 کارشناس فارغ التحصیلان
 عضو هئیت علمی (علوم اجتماعی)
 عضو هئیت علمی (ریاضی)
عنوان: ریاست 
نام: محـمد 
نام خانوادگي: اسحاقیان 
پست الكترونيكي: m_eshaghian@pnu.ac.ir 
اطلاعيه ها
 
کارت دانشجویی دانشجویان جدید الورود
به اطلاع دانشجویان ورودی 94، دانشجویان متقاضی صدور کارت دانشجویی المثنی و دانشجویان تغییر رشته میرساند جهت دریافت کارت خود به آقای ذکی مستقر در بوفه دانشگاه مراجعه فرمایند.  

متن / HTML
اخبار دانشگاه
اطلاعیه بسیار ****مهم**** در خصوص ثبت نام
به اطلاع دانشجویان محترم میرساند بمنظور ثبت نام و انتخاب واحد حتماً در زمان مشخص شده به سایت مراجعه نمایند .بدیهی است زمان ثبت نام به هیچ وجه قابل تمدید نخواهد بود و درصورت عدم ثبت نام در زمان مشخص دانشجو باید در زمان حذف و اضافه اقدام به ثبت نام نمایند  

اطلاعيه ها
سایت های جدید -
دانشجویان عزیز از این پس میتوانیدجهت ورود به سیستم جامع گلستان،سایت سازمان مرکز ی دانشگاه پیام نور و بعضی دیگر سایتهای مورد نیاز از طریق همین سایت حاضر (هرند)اقدام نمایید. کافیست به سمت چپ صفحه رفته و روی سایت مورد نظز کلیک کنید.  

دریافت کارت تغذیه
به اطلاع دانشجویان محترمی که نسبت به ثبت نام دریافت کارت تغذیه اقدام نموده اند میرساند جهت دریافت کارت خود در اسرع وقت به امور مالی دانشگاه (آقای رضایی هرندی )مراجعه فرمائید.  

     
تصوير
نمونه کارت تغذیه
Ariana Informatics Group
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا